https//zszaluzany.cz

Přejít na obsah
Vítáme Vás na stránkách
Zemědělské společnosti Zalužany a.s.
Zemědělská společnost Zalužany a.s. vznikla 3.1.2008 jako nástupnická organizace Zemědělského družstva "VLTAVA" Zalužany.

Hlavní činností akciové společnosti je hospodaření na zemědělslé půdě jak vlastní tak pronajaté a ostatní zemědělská výroba.

V současné době hospodaří společnost na 1487 ha půdy z toho 1284 ha orné půdy.
Zde najdete další informace o naší společnosti.......
Naše Projekty ......
Rostlinná výroba je zaměřená na produkci tržních plodin ( obiloviny a řepka) a na zajištění
vlastní krmivové základny pro živočišnou výrobu.
Zemědělská společnost je zaměřena na chov prasat.
V chovu skotu jsme zaměřeni hlavně na mléčné holštýnské plemeno.
ZS Zalužany © 2022
Návrat na obsah