projekty - https//zszaluzany.cz

Zemědělská společnost Zalužany a.s.
Přejít na obsah
Název projektu: Snížení energetické náročnosti Zemědělské společnosti Zalužany a.s.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025872
Popis projektu: Projekt je předkládán do programu Úspory energie – Výzva VI., Operační program  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavní aktivitou projektu je výměna chladicího zařízení mléka za nové. Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů. Cílem projektu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru ke snížení emisí škodlivých látek.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Výměna strojního vybavení společnosti ZS Zalužany a.s.

Registrační číslo projektu: CZ. 01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016351

Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt se zaměřuje na výměnu traktoru a nakladače. Tyto stroje jsou zastaralé a nehospodárné z důvodů vysoké spotřeby PHM a vysoké produkce emisí. Cílem projektu je výměna traktoru za traktor nový a výměna nakladače za nakladač nový. Po realizaci projektu dojde k úspoře nákladů díky nižší spotřebě PHM strojů. Dále dojde ke snížení produkce emisí.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Název projektu: Modernizace podniku – Zemědělská společnost Zalužany a.s.
 
Registrační číslo projektu: 19/003/19210/120/091/000657
 
 je spolufinancován Evropskou unií                                   
 
+420 318 695 211
zszaluzany@zszaluzany.cz
ZS Zalužany © 2022
Návrat na obsah