Živočišná výroba - https//zszaluzany.cz

Přejít na obsah
Chov skotu.

V chovu skotu jsme zaměřeni hlavně na mléčné holštýnské plemeno, okrajově chováme i normandský skot, což je francouzské plemeno s kombinovanou, maso-mléčnou užitkovostí.
Rok 2015 je dosti nepříznivý na zpeněžování mléka. Vlivem extrémních letních teplot i velkého sucha máme velmi skrovné zásoby vlastních objemových krmiv. V příštím roce se tedy zacílíme na co nejlevnější výrobu mléka s ohledem na omezenou kvalitu krmné dávky představující především slámu a seno. Výraznější snižování stavu stáda dojnic není totiž varianta, kterou bychom chtěli upřednostnit.

Vzhledem ke kvalitnímu odchovu telat a jalovic, kde dosahujeme opravdu uspokojujících výsledků u jejich zapouštění, můžeme nárazově prodávat vysoko březí jalovice. Jejich původ je geneticky směřován na americké holštýnské býky.

Normandský skot představuje extenzivní pastevní plemeno atraktivní svým zbarvením, klidnou povahou a v neposlední řadě hodnotnými složkami mléka. Toto plemeno je nejlépe využitelné na menších pastevních farmách, kde si sami farmáři vyrábějí mléčné výrobky. Tím se vysvětluje pouze okrajový chov, neboť velcí odběratelé mléka nejsou schopni ocenit množství tuku a bílkovin obsažené v tomto „bílém zlatě“. Případným zájemcům jsme schopni nárazově prodat chovný materiál a to jak samičí, tak samčí, včetně licentací do chovu /tzn. vystavení licence pro chovného býka.
Úspěch je podmíněn kvalitním odchovem telat, kde dosahujeme vynikajících výsledků  a úhyn  se pohybuje pod 1% z počtu narozených telat.
Chov skotu u nás představuje nejdůležitější odvětví, protože  zajišťuje nejen úrodnost našich polí, ale i zaměstnání pro většinu našich zaměstnanců.
Chov prasat.

Zemědělská společnost je zaměřena na chov prasat. Máme kompletní uzavřený obrat stáda, kdy si produkujeme selata od vlastních prasnic a zároveň je vykrmujeme do jatečné hmotnosti. Používáme genetiku od společnosti CBS – Czech Breeding Services s.r.o., která nám zajišťuje komplexní servis v chovu prasat. Francouzký hybrid je dobře osvalený a zmasilý, s vynikající výsledky odstavených selat na prasnici a vysokou odolností zvířat.

V přírůstku a ve spotřebě krmiva na 1 kg přírůstku dosahujeme velmi dobré výsledky.
V červnu 2014 byla dokončena rekonstrukce haly na výkrm prasat v Zalužanech, která má kapacitu 1 500 ks. Moderní technologie, velmi dobré podmínky pro zvířata a ošetřovatele zajišťují i dobré výsledky.

V roce 2018 jsme rekonstruovali s přispěním dotace z programu PRV další 2 haly kde máme porodnu prasnic , předvýkrm, skupinové a individuální boxy pro prasnice.

Vykrmená prasata dodáváme do masokombinátů, po dohodě i jednotlivým zájemcům na domácí porážky.
ZS Zalužany © 2022
Návrat na obsah