Aktuality - https//zszaluzany.cz

Přejít na obsah
Zápis z VH ze dne 7.6.2024.

Zápis z valné hromady Zemědělské společnosti Zalužany a.s. ze dne 14.4.2023
ke stažení : v pdf.


Zemědělská společnost Zalužany a.s. oznamuje, že od 1.10.2021 (hospodářský rok 2022) zvyšuje pachtovné (nájemné) z pozemků:
-orná půda a louky na 3 500,- Kč včetně daně z 1 ha.
-ostatní plochy 500,-Kč včetně daně z 1 ha.
Navýšení je platné pro rok 2022, splatnost nejpozději do 31.12.2022


Zemědělská společnost Zalužany a.s. nakupuje zemědělskou půdu - cena dohodou. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 318695211
p. Novotná, 725 866 355 - p. Peterka.  


Máme zájem o pronájem dalších zemědělských pozemků.
Informace na telefonu č. 724 026 231 - p. Novotná , 725 866 355 - p. Peterka
                                      725 522 135 - ing. Nosek.

Stručný popis projektu:

MAS Podbrdsko, z.s.

Modernizace podniku - Zemědělská společnost Zalužany a.s. s

Předmětem projektu je pořízení nových strojů do zemědělské prvovýroby. Konkrétně se jedná o diskový žací stroj s kondicionérem pro sklizeň píce značky KUHN  a mobilní pneumatický sací dopravník pro přesun obilí a sypkých hmot.


V Lysé nad Labem ocenily naši práci.

článek1
článek2ZS Zalužany © 2022
Návrat na obsah