Zemědělská společnost Zalužany a.s.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Ostatní informace

VALNÁ HROMADA-ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Rozhodnutí představenstva
O valné hromadě Zemědělské společnosti Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSC 262
84. IC: 00108529, zapsané V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze oddíl
B, vložka 13385.

Představenstvo společnosti na svém jednání dne 20.5.2021 schválilo realizovat schválení
účetní závěrky a volbu auditora v roce 2021 rozhodnutím mimo valnou hromadu společnosti tj.  
formou per rollem. K tomuto opatření představenstvo přistoupilo S ohledem na platnost
mimořádných opatření v důsledku epidemie koronaviru, které přetrvávají i V současné době.
Tento postup rozhodování mimo valnou hromadu umožňuje § 9 zák.č.
191/2020 Sb. o některých opatřeních ke zmínění dopadů epidemie koronaviru


Dokumenty ke stažení:

Návrh rozhodnutí per rollam
Rozhodnutí představenstva
Stanovisko dozorčí rady
Výrok auditora k účetní uzávěrce
Výroční zpráva za rok 2020Stručný popis projektu:

MAS Podbrdsko, z.s.

Modernizace podniku - Zemědělská společnost Zalužany a.s. s

Předmětem projektu je pořízení nových strojů do zemědělské prvovýroby. Konkrétně se jedná o diskový žací stroj s kondicionérem pro sklizeň píce značky KUHN  a mobilní pneumatický sací dopravník pro přesun obilí a sypkých hmot.


Zápis z valné hromady ze dne 17.7.2020
zde: *.pdf


V Lysé nad Labem ocenily naši práci.


článek1
článek2


Zemědělská společnost Zalužany a.s. oznamuje, že od 1.10.2015 (hospodářský rok 2016) zvyšuje nájemné z pozemků: orná půda a louky na 2.800,- Kč včetně daně z 1 ha. Navýšení je platné pro rok 2016, splatnost nejpozději do 31.12.2016


Zemědělská společnost Zalužany a.s. nakupuje zemědělskou půdu - cena dohodou. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 318695211
p. Hájková, 725 866 355 - p. Peterka.  


Máme zájem o pronájem dalších zemědělských pozemků.
Informace na telefonu č. 724 026 231 - p. Hájková, 725 866 355 - p.
Peterka
                                        725 522 135 - ing. Nosek.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky